VITAJTE !

Vítam Vás na mojej web stránke, ktorá má názov naše srdce. Každý z nás určite vie že, srdce je najdôležitejší orgán ľudského tela, ktorý by si mal každý človek strážiť a udržiavať ho zdravé. Aj teraz máte jedinečnú možnosť dozvedieť sa o Vašom srdci to, čo naozaj chcete. Preto nás neopúšťajte a čítajte pozorne aj ďaľšie riadky mojej stránky.Fajčíte? Pijete alkohol? nezdravo sa stravujete alebo je Vaša pohybová aktivita znížená? je čas to celé zmeniť. Pitie alkoholu a fajčenie Vášmu srdcu výrazne neprospieva. A práve preto som pre Vás vytvorila stránku, ktorá vás možno poučí, a vy sa konečne budete cítiť zdraví.Nech sa páči.:)

Aj tu Vás informujeme o možných chorobách:

1. Hypertenzia

2. Hypotenzia

3. Aneuryzma aorty

4. Dysekcia aorty

5. Srdcové arytmie

6. Komorové tachykardie

7. Komorové fibrilácie

Aneuryzma aorty

Aneuryzma aorty je rozšírenie, vyduť aorty, ktorého príčinou môže byť viacero faktorov. Môže vzniknúť ako dôsledok degeneratívnych zmien steny aorty pri aterosklertickom ochorení alebo jej zápale, infekčnom ochorení, genetickej predispozícii alebo v dôsledku dlhotrvajúceho vysokého tlaku. Jednotlivé mechanizmy sa môžu navzájom kombinovať.

Chirurgické riešenie je indikované v prípade rozšírenia vzostupnej časti aorty na 5 až 5,5 cm v závislosti od základného ochorenia. U niektorých vrodených ochorení je toto rozmedzie ešte znížené. V zostupnej časti aorty je zvyčajne limitujúca šírka 6 cm. V závislosti od toho, akú časť aorty rozšírenie postihuje, tomu zodpovedá aj rozsah chirurgického riešenia:

 • náhrada postihnutej časti cievy protézou
 • pri postihnutí koreňa aorty je nevyhnutné túto časť odstrániť a vytvoriť nové odstupy venčitých tepien
 • aortálnu chlopňu, v závislosti od jej postihnutia, je možné rekonštruovať alebo sa nahradí mechanickým alebo biologickým typom chlopňovej protézy.

Každý typ operačného výkonu sa vykonáva na zastavenom srdci a v špecifických situáciách aj pri zastavení cirkulácie v hlbokej hypotermii - ochladenie pacienta na približne 30 - 33°C znižuje úroveň látkovej výmeny a umožňuje lepšiu ochranu pacienta pred nedostatkom kyslíka.

 

Disekcia aorty

Disekcia aorty je veľmi závažné, prevažne akútne ochorenie, ktoré je spojené s vysokou úmrtnosťou. Disekcia aorty napriek moderným diagnostickým metodikám zostáva v mnohých prípadoch nerozpoznanou príčinou úmrtia.

Častejšie postihuje mužov ako ženy. Najčastejším predispozičným faktorom je nedostatočne kontrolovaný alebo neliečený vysoký tlak.

Ochorenie zväčša začína ako krutá bolesť na hrudníku alebo medzi lopatkami, avšak svojimi prejavmi môže imitovať akékoľvek iné akútne chirurgické, aj nechirurgické ochorenie.

Disekcia aorty vzniká roztrhnutím vnútornej steny aorty a postupom krvi tzv. falošným kanálom medzi vnútornou a vonkajšou vrstvou steny aorty. Môže postihovať celú dĺžku aorty alebo len jej časť. Fatálnou komplikáciou ochorenia môže byť nedokrvenie životne dôležitých orgánov.

Disekcia vzostupnej časti aorty (úsek aorty medzi srdcom a oblúkom aorty) je prakticky vždy indikáciou k urýchlenej chirurgickej liečbe. Nakoľko ide o veľmi závažné ochorenie s variabilným postihnutím a kvalitou postihnutých štruktúr, aj skorá a adekvátna chirurgická liečba je zaťažená vysokou úmrtnosťou. Iba 5% prípadov prechádza do chronickej fázy a 95% neliečených prípadov končí úmrtím.

Možnou metódou chirurgickej liečby spočíva v odstránení poškodenej časti aorty a náhradou za cievnu protézu.

Disekciu zostupnej časti je možné riešiť konzervatívne, predovšetkým agresívnou kontrolou krvného tlaku a frekvencie srdca.

V prípade úspešnej liečby je doživotne dôležitá kontrola krvného tlaku a pravidelné kontroly srdca a aorty ultrazvukom, prípadne CT.

 

 

Hypertenzia, vysoký krvný tlak

 

Rozlišujeme dve formy hypertenzie: primárnu alebo esenciálnu artériovú hypertenziu a sekundárnu hypertenziu. Sekundárna hypertenzia je symptómom známeho základného ochorenia, ako napr. ochorenia obličiek, endokrinnej poruchy alebo ochorenia kardiovaskulárneho aparátu. Primárna hypertenzia sa diagnostikuje, ak nemožno nájsť žiadne základné ochorenie ako pri sekundárnej hypertenzii. Pretože primárna hypertenzia predstavuje s cca. 80 % najčastejšiu formu hypertenzie, budeme sa jej venovať bližšie.

 Príčiny

Dodnes nie je známa žiadna jednoznačná príčina primárnej hypertenzie. Vychádza sa z multifaktoriálneho diania. Dôležitú úlohu pritom zohrávajú tak genetické faktory ako i faktory prostredia. Pri vytváraní primárnej hypertenzie sa za významné považujú nasledovné faktory:

 

Genetické faktory

Deti rodičov s primárnou hypertenziou majú – v porovnaní s deťmi, ktorých rodičia majú normálny krvný tlak - zvýšené hodnoty krvného tlaku už v detskom veku. Vyšetrenia dvojčiat tiež poukazujú na existenciu genetických faktorov.

Nadmerná telesná hmotnosť

U osôb s nadmernou telesnou hmotnosťou sa hypertenzia vyvíja pravdepodobne na základe zvýšeného krvného a minútového srdcového objemu. Vplyv inzulínu na reguláciu krvného tlaku si vyžaduje ešte ďalšie objasnenie. Je však isté, že úbytkom na telesnej hmotnosti možno dosiahnuť normalizáciu hodnôt krvného tlaku.

 

Alkohol

Už malé množstvá alkoholu vedú k zvýšeniu krvného tlaku. To sa v prvom rade vzťahuje na aktiváciu vegetatívneho nervového systému ako i na zrýchlenie frekvencie srdca a zvýšenie minútového srdcového objemu.

 

Diagnóza

Pri diagnóze primárnej hypertenzie sa prikladá mimoriadny význam anamnéze. U pacienta by sa malo bezpodmienečne pátrať po srdcovo-cievnom ochorení, ochorení obličiek alebo cukrovke. Okrem toho sú dôležité údaje o užívaní liekov, telesnej hmotnosti, stravovacích návykoch ako i o telesnej činnosti. Klinické vyšetrenie pacienta môže poukázať na už existujúce orgánové zmeny.

Hlavný význam pri diagnóze hypertenzie má samozrejme určenie krvného tlaku. Meranie krvného tlaku dnes nastáva nepriamo. Hypertenzia sa považuje za dokázanú, keď minimálne tri merania v troch rôznych dňoch vykonané posediačky po 5 minútach pokoja ukážu zvýšené hodnoty krvného tlaku.

Na určenie už existujúcich zmien na orgánoch ako i na diagnózu sekundárnych foriem hypertenzie sú potrebné nasledovné vyšetrenia:

 • vyšetrenie očného pozadia
 • EKG, echokardiografia
 • röntgénová snímka hrudníka
 • sonografia, najmä obličiek
 • krvné vyšetrenia
 • vyšetrenia moču
 • hormonálne analýzy

 
 
 

Srdcová arytmia

 

Príznaky
 • Búšenie srdca, pocit, že niektorý sťah vynechal a ďalšie nepríjemné vnemy pulzu
 • Bolesť v hrudníku a dýchavičnosť
 • Únava, pocit na omdletie, nevoľnosť, príp. mdloba

 

Rizikové skupiny

Každý sem-tam pocíti nejaký nepravidelný sťah srdca. Spravidla o nič nejde, no na druhej strane veľa ľudí zomiera na závažnú poruchu systému zabezpečujúceho pravidelné sťahy srdca. Najčastejšou príčinou je ischemická choroba srdca. Riziko stúpa s vekom, medzi ďalšie faktory patrí vysoký krvný tlak a vrodené poruchy prevodnového systému, ktorý zaobstaráva vznik a šírenie elektrického signálu v srdci.


 
 
Čo robiť

Ak zaznamenáte zmenu bežného srdcového rytmu (pulzu) alebo bolesť v hrudníku, je vám na zamdletie alebo máte iné príznaky, ihneď zavolajte rýchlu zdravotnícku pomoc (č. 155). Veľmi rýchly pulz sa dá spomaliť premasírovaním kože nad krčnou tepnou, ktorú si nahmatáte vpredu na krku.

Ďalšou možnosťou je tzv. Valsalvov manéver: stisnite si nos, zatvorte ústa a silou proti tomuto uzáveru akoby vydychujte vzduch, aby ste tak zvýšili tlak v pľúcach. Nezľaknite sa, ak vám zaľahne v ušiach.

Ak vám diagnostikovali arytmiu, konajte podľa pokynov lekára. Dodržiavajte preventívne opatrenia. Ak zistíte akúkoľvek zmenu v porovnaní so zvyčajným stavom alebo zaregistrujete vyššie uvedené nebezpečné príznaky, ihneď volajte rýchlu zdravotnícku pomoc. Záchranku volajte aj vtedy, keď sa stanete svedkami toho, že niekto odpadne. Ak zistíte zastavenie krvného obehu, rýchlo začnite s resuscitáciou (umelým dýchaním a vonkajšou masážou srdca) a nečakajte až na príchod lekára.

 

Liečba

Liečba závisí od druhu a závažnosti arytmie.

 

Lieky

 • Betablokátory – spomaľujú srdcovú akciu väzbou na určité receptory.
 • Blokátory kalciových kanálov – spomaľujú srdcovú akciu zmenou prieniku kalcia (vápnika) z buniek a do nich, čím sa zmenia elektrické vlastnosti srdca.
 • Chinidín – spomaľuje rozvod elektrického signálu a potláča vznik elektrických vzruchov mimo sínusového uzla. Podobné účinky majú i ďalšie syntetické látky ako prokaínamid, disopyramid, ajmalín a jeho deriváty.
 • Amiodaron a sotalol patria k najnovšej triede antiarytmík, ktoré postupne nahrádzajú niektoré staršie antiarytmiká.

 
Prevencia

Nefajčite a nepite alkohol, lebo nikotín a alkohol môžu vyvolať arytmie. Obmedzte alebo celkom vynechajte kofeín a ďalšie stimulanciá. Poruchy rytmu niekedy môžu vyvolať aj lieky užívané pri nádche na odpuchnutie nosovej sliznice. Maximálne sa usilujte vyhýbať emocionálnym búrkam a neprepadajte úzkosti.


 

 

HYPOTENZIA - NÍZKY TLAK KRVI

Hypotenzia = zníženie tlaku krvi pod 105/65 mmHg môže byť spôsobená rôznymi príčinami - od pomalšej schopnosti krvného obehu prispôsobiť sa rýchlemu vstávaniu, cez nadužívanie liekov proti vysokému tlaku krvi až po veľmi závažné stavy ohrozujúce život. V dôsledku zníženého tlaku krvi je znížené aj prekrvenie mozgu, čo sa prejavuje závraťami, poruchami videnia alebo stratou vedomia. Pokiaľ je zníženie tlaku krvi závažné a trvá dlhší čas, môže dôjsť aj k poruchám funkcie niektorých orgánov (srdce, obličky atď.) a dokonca aj k smrti.
 

Aká je príčina

Hypotenzia vzniká z rôznych príčin, napr. u mladých žien vzniká nezávažná tzv. habituálna hypertenzia. Ďalšou príčinou nízkeho tlaku krvi je náhle zaujatie vzpriamenej polohy = ortostatická hypotenzia.
Chronicky znížený tlak krvi je najčastejšie dôsledkom poruchy regulačných mechanizmov riadiacich tlak krvi v organizme. Ide hlavne o ochorenia periférnych nervov, ktoré vzniká pri cukrovke, vplyvom nedostatku vitamínov, pri ochorení mozgu a miechy (roztrúsená skleróza, Parkinsonová choroba, nádory na mozgu a pod.).
Chronickú hypotenziu vyvolávajú aj niektoré poruchy endokrinného systému, pri ktorých je nedostatočné vytváranie hormónov, ktoré zvyšujú tlak krvi (Addisonová choroba, hypoaldosteronizmus).
Pokles tlaku krvi môžu vyvolávať aj lieky užívané na hypertenziu - vysoký tlak krvi, kedy pri predávkovaní (náhodnom, sebevražebnom) dochádza k závažnej hypotenzii. Pri nesprávnom nastavení dávkovania liekov vzniká chronicky znížený tlak krvi.
Pokles tlaku krvi môžu zapríčiniť aj vážne akútne situácie = šokové stavy, kedy napríklad dôjde k rozsiahlemu krvácaniu, pri popáleninách, pri ťažkej dehydratácii (hypovolemický šok), pri infarkte myokardu (kardiogénny šok), pri prudkej alergickej reakcii (anafylaktický šok) alebo pri prudko sa rozvíjajúcej infekcii (septický šok).

Ochorenie, ktoré hypotenzia spôsobuje sa nedá ovplyvniť, preto pokiaľ človek má dispozíciu na nízky tlak krvi, mal by sa zamerať hlavne na predchádzanie tomuto stavu.

 

Prvá pomoc

Ak sa pri vstávaní do vzpriamenej polohy prejavia príznaky začínajúceho bezvedomia, je vhodné okamžite si sadnúť a dať hlavu dole medzi kolena, prípadne si ľahnúť a zodvihnúť nohy hore (napr. oprieť o stenu).

Pokiaľ je hypotenzia dôsledkom šokového stavu, tak je bezpodmienečne nutné ihneď privolať rýchlu zdravotnícku pomoc, pričom do jej príchodu je potrebné postihnutému poskytnúť laickú prvú pomoc. Základom tejto pomoci je uložiť postihnutého do protišokovej polohy = leží na chrbte so zdvihnutými dolnými končatinami. Pokiaľ postihnutý krváca, je potrebné krvácanie zastaviť. Krvácajúcu tepnu je nutné silno stlačiť priamo v rane alebo na tlakových bodoch vždy smerom k srdcu, prípadne priložiť škrtidlo nad krvácajúcu ranu. Pri zástave srdca a dýchania je nutné zahájiť nepriamu masáž srdca a tiež dýchanie z úst do úst.

Aneuryzma brušnej aorty

Aneuryzma je zväčšená časť oslabenej oblasti tepny. Po čase môže prúd krvi spôsobiť, že oslabená oblasť sa nafúkne ako balón. Aneuryzma brušnej aorty (ABA) sa vyskytuje v brušnej časti aorty, v hlavnej krvnej tepne, ktorá odvádza krv zo srdca.

ZÁKLADNÉ FAKTY

Brušná aneuryzma môže prasknúť, alebo sa pretrhnúť spôsobujúc vážne vnútorné krvácanie a v prípade, že nie je okamžite liečená, aj smrť.

Aneuryzma môže tiež uvoľniť nebezpečné krvné zrazeniny Riziko komplikácií narastá s veľkosťou aneuryzmy. Všeobecne aneuryzma brušnej aorty, ktorá je väčšia ako 5 cm v priemere by mala byť definitívne liečená. Menšia aneuryzma by mala byť kvôli postupnému zväčšovaniu pozorne dlhodobo sledovaná.

 

Ochorenia aorty

Čo je to aorta a aké sú jej choroby?

Aorta, srdcovnica je najväčšou a najviac namáhanou cievou (tepnou) v tele človeka. Rozlišujeme jednotlivé úseky aorty. V hrudníku hovoríme o hrudníkovej aorte (torakálnej) a po prechode bránicou do brucha o brušnej aorte (abdominálnej). Hrudníková aorta sa delí na 3 časti: vzostupnú (ascendentnú) aortu, tá vedie krv priamo zo srdca po oblúk aorty. Oblúk aorty predstavuje druhú časť, kde z aorty odstupujú tepny zásobujúce horné končatiny a mozog. Hrudná aorta končí zostupnou časťou (descendentná aorta), ktorá vedie krv z oblúka do brušnej aorty. Brušná aorta vedie okysličenú krv do orgánov brušnej dutiny (pečeň, žalúdok, črevá, obličky...) a dolných končatín (obr.1).
Ochorenia aorty delíme na vrodené a získané. Vrodenými chybami aorty sa primárne zaoberá detský kardiológ- špecialista. Získané ochorenia aorty, v prípade že sa neliečia, sú často nezlučiteľné so životom a sú príčinou pomerne veľkej skupiny úmrtí pacientov. Medzi ochorenia aorty, ktoré človek môže počas života získať patrí aneuryzma- výduť, disekcia- natrhnutie a koarktácia- zúženie. Výduť znamená rozšírenie aorty o viac ako 50% pôvodnej šírky, v dôsledku oslabenia cievnej steny. Riziko výdutí spočíva v ich tendencii k prasknutiu a následnému vykrvácaniu, prípadne ukladanie zrazenín (trombov) na cievnu stenu, s tendenciou k uvoľňovaniu, odlietavaniu a uzatváraniu ciev periférie (embolizácia). Disekcia je pozdĺžne natrhnutie steny aorty, ktoré sa šíry po jej dĺžke a okrem rizika ruptúry (prasknutie) aorty, prináša zo sebou aj riziko uzatvorenia odstupujúcich ciev aorty (hlavne tepny zásobujúcej obličky, brušné orgány a dolné končatiny), s rozvojom nedokrvenia (ischémie), ktoré môže viesť až k úmrtiu.

Aké sú príčiny?

Príčiny ochorení aorty sú rôzne, ale najčastejšie ide o degeneráciu aorty vekom, aterosklerózu, zápal alebo ťažké úrazy (najčastejšie autonehody). Ochorenia aorty môžu teda postihovať všetky vekové kategórie.

Aké sú prejavy?

Výduť je najčastejšie lokalizovaná na ascendentnej aorte (to je aj najčastejšia lokalizácia disekcií), brušnej aorte a descendentnej aorte. Z lokalizácie jednotlivých ochorení aorty vyplývajú aj možné príznaky, ktoré sú najčastejšie útlakového charakteru (tlaková bolesť, zhoršenie funkcií utláčaného orgánu- v hrudníku sú to pľúca, v bruchu črevá). Pri tlaku na brušnú výduť, môže byť prítomná zreteľná pulzujúca rezistencia v bruchu. Nepriame príznaky prítomnosti aortových výdutí sú najčastejšie z nedokrvenia cieľových orgánov (obličky, črevá, dolné končatiny), v dôsledku embolizácie trombov z výdute. Výdute sa často zistia náhodne, pri sonografickom, CT alebo MR vyšetrení srdca, hrudníka alebo brucha.

 

Endovaskulárna liečba ochorení aorty:

Spôsob liečby jednotlivých ochorení aorty vyplýva z ich charakteru a lokalizácie. Výdute a disekcie ascendentnej aorty sú veľmi dobre prístupné kardiochirurgickému riešeniu a aj výsledky týchto operácií sú uspokojivé. Výdute brušnej aorty u inak zdravých pacientov sú zase doménou angiochirurgov. Výdute oblúka aorty a výdute spolu s disekciami descendentnej aorty sa dnes riešia intervenčnou/ endovaskulárnou cestou, teda na rozdiel od chirurgických postupov s len minimálnym porušením integrity tela. Princíp endovaskulárnej liečby spočíva vo vyradení výdute alebo začiatku disekcie z cirkulácie pomocou stentgraftov (stentov s tkaninou na povrchu)obr.2. Aditívne sa k dosiahnutiu konečného cieľa môžu používať aj ďalšie pomôcky, ako balónikové katétre, stenty, intravaskulárny ultrazvuk, disekčné katétre atď. Na základe podrobnej diagnostickej prípravy (sonografia, CT, prípadne aj angiografia a MR) u pacienta-kandidáta na endovaskulárnu liečbu aorty (EVAR- Endovascular Aortic Repair, TEVAR- Thoracic Endovascular Aortic Repair) sa najčastejšie cez vypreparovanú stehennú tepnu postupne zavádza a fixuje pod rontgenovou kontrolou v plánovanej pozícii stentgraft, ktorý spôsobí uzavretie (trombotizáciu) z obehu vyradenej častí výdute (obr.3) alebo disekcie (obr.4). Aj keď táto metóda ešte zďaleka nie je široko dostupná ani vo svete a jej dlhodobé výsledky sú ohraničené na jednu až dve dekády, dnes už vieme, že v správnej indikácii predstavuje často jedinú šancu a možnosť liečby pre takto chorých pacientov.
Intervenčná/ endovaskulárna medicína má dnes nezastupiteľné miesto aj v liečbe zúžení aorty (pokiaľ nie sú vrodené, tak najčastejšou príčinou je ateroskleróza). Implantácia stentov alebo stentgraftov veľmi účinne a nekomplikovane koriguje takéto zúženia, ktoré vedú k nedokrveniu orgánov zásobených za zúženým miestom aorty (ischemizácia, najčastejšie obličiek a nôh) obr.5. Na Slovensku sa endovaskulárnou liečbou ochorení aorty zaoberá Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) v spolupráci s chirugickými odbormi v NÚSCH a.s. v Bratislave (viac ako 120 pacientov)

ochorenia aorty Obr. 1) Aorta v CT obraze. Šípky označujú miesta výskytu výdutí, ktoré sa ošetrujú pomocou stentgraftov (oblúk aorty, zostupná hrudníková aorta, brušná aorta) ochorenia aorty 2

Komorová tachykardia
Vzniká na podklade automacie alebo re-entry s rýchlou srdcovou frekvenciou(140-250/min.) so širokými komplexmi QRS(0.12s a viac). Už 3 a viac za sebou nasledujúcich komorových extrasystol s frekvenciou 100/min. tvorí komorovú tachykardiu.
Komorová tachykardia je nebezpečná tým, že može prejsť do komorovej fibrilácie. Vyskytuje sa pri ICHS, pri koronárnych spazmoch, atakoch angina pectoris, pri stavoch po akútnom IM s myokardiálnou dysfunkciou, kardiomyopatiách, myokarditídach, chlopňových chybách, acidóze, hypokalémii a hypomagneziémii
Klinika: znížený minútový objem – pokles krvného tlaku - chorý je bledý, studeno sa potí, je dýchavičný, má retrosternálne bolesti, eventuálne nervové príznaky
EKG: QRS široké, aberantného tvaru, vlny P sa často skrývajú v komplexe ORS s frekvenciou nižšou ako má komplex QRS. Po skončení kom. tachykardie býva niekedy depresia ST až obraz IM (posttachykardický syndróm). Pri komorovej tachykardii z fókusu v pravej komore sa komplex QRS podobá blokáde ľavého Tawarovho ramienka, pri fókuse v ľavej komore sa podobá blokáde pravého ramienka.
Typy: 1, paroxyzmálna
2, neparoxyzmálna
3, torsades de pointes
Th: Nie sú účinné vagové mechanizmy. Volíme elektrickú defibriláciu, ak nie je dostupná podávame mezokain/lidokain . Ak sa zvládne komorová tachykardia, podávajú sa udržiavacie dávky tohto preparátu. Z iných napr. prokainamid, ajmalin, amiodaron. Pri neúspešnej farmakologickej liečbe je indikovaná chirurgická liečba, kryodeštrukcia ložiska vyvolávajúceho tachykardiu, endokadiálna cirkumcízia , resekcia endokardu v arytmogénej oblasti , príp. kardioverter(defibrilátor AIHD)

 

Fibrilácia komôr
Ide o nepravidelnú a nekoordinovanú činnosť komor, ktorá je najčastejšou príčinou náhlej srdcovej smrti.
Vzniká najmä pri čerstvom IM, pri kompletnej AV-blokáde , toxoinfekčnom poškodení srdca, myokarditíde, úreze elektrickým prúdom, po chinidíne , digitalise, adrenalíne, operáciách na srdci, katetrizácii a pri metabolických poruchách, najčastjšie ako terminálny stav. Prejaví sa srdcovou synkopou a exitom pri terminálnych stavoch.
EKG: nepravidelné oscilácie bizarného tvaru, ktoré sa počas poruchy postupne zmenšujú
Th: elektrická defibrilácia, rýchla vonkajšia masáž srdca, dýchanie z úst do ústalebo umelé dýchanie. Z farmakolog. prípravkov mezokain.

Pararytmie (dvojité rytmy)
Výskyt dvoch alebo viacerých samostatných pacemekrov, ktoré sa nachádzajú vedľa seba (parasystolia), alebo sa vo svojej pacemakerovej funkcii striedajú (frekvenciou spôsobená AV disociácia).

Dif. dg: AV-blokády III.st. (predsiene a komory tepú úplne nezávisle)
1. frekvenciou sposobená AV disociácia :
a) bez spojenia rytmu – jednoduchá AV disociácia, - príčinou može byť IM, alebo terapia digitalisom
b) so spojením rytmu- interferenčná disociácia,- príčinou može byť vegetatívna labilita, lieky, IM,...
2. parasystólia :
komorové kontrakcie sú riadené z dvoch pacemakerových centier, ktoré pracujú nezávisle na sebe. Vedľa sinusového rytmu sa objavuje pomalší komorový rytmus, ktorý v dôsledku ochranného bloku nie je vybitý rýchlejším sínusovým rytmom

 


Obrázky a texty použité z:

http//: www.primar.sme.sk

http//: www.angio.sk

http//: www.cardio.sk

http//: www.tvojesrdce.sk

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

Informácie pre návštevníkov

19.05.2011 08:27
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

Prvý krát na Webe.

19.05.2011 08:26
Dnes sme spustili našu novú stránku Naše srdce. Tento projekt vznikol na základe udržovania si svojho srdca zdravé. Naša stránka vám prináša veľa zaujmavých rád, ktoré Vám pomôžu pri rôznych chorobách a taktiež Vám prezradíme ako naše srdce vlastne funguje. Budeme veľmi radi ak budete našu stránku...